ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 2015

ಅಶ್ವಿನಿ ಭಾವನಾಳಾಗಿದ್ದಾಗ....


ಅಶ್ವಿನಿ ಭಾವನಾಳಾಗಿ ಬರೆದ ಬರಹಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದೆನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ... ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿದ್ದಳೆಂಬುದು ನಿಮಗೂ ತಿಳಿಯಲಿ..!!

https://amrutavarshini.wordpress.com/